Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un comentari de text

El comentari de text és un escrit que pretén observar i analitzar un text. El comentari de text haurà de precisar el contingut i la manera com s'estructura.

Com es fa un comentari de text

 1. Primer fes una lectura inicial de comprensió i, tot seguit, una lectura més aprofundida per tal de detectar els elements més importants per a l'anàlisi. Al llarg de la lectura, subratlla el més important i fes anotacions al marge.

   
 2. Identifica els termes més significatius i aclareix el sentit que tenen en el text.

   
 3. Després, identifica les idees essencials: Com s'estructura la informació al llarg del text? Quantes parts s'hi poden distingir? Com s'articula el text des del punt de vista lògic?

   
 4. Reagrupa i expressa els temes continguts en el text.

   
 5. Analitza i interpreta el contingut del text: Qui és l'autor del text? A qui es dirigeix?

   
 6. Analitza la intenció de l'autor. Què pretén l'autor que faci o pensi el lector? Hi ha altres opinions contràries o alternatives a les de l'autor? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions?

   
 7. Prepara les conclusions del teu comentari de text. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals.

   
 8. Fes un esquema que et serveixi de guia per a estructurar la redacció del comentari de forma ordenada, amb una introducció, un desenvolupament i una conclusió.

   
 9. Prepara l'esborrany del comentari. Aquesta fase implica, d’una banda, corregir la redacció del comentari i, d’una altra, tornar a llegir el text i el comentari per a intentar completar-ne l'anàlisi.

   
 10. Un cop revisat l'esborrany, ja pots escriure la redacció definitiva.

   
Atenció
 • Evita la repetició sistemàtica. Dir el mateix que diu el text amb les mateixes paraules és un exercici inútil. Has de fer aportacions que ajudin a aclarir i interpretar el text. Es poden citar fragments breus que siguin essencials, però és millor que expliquis les teves conclusions a partir del text amb les teves paraules.