Sovint l'explotació del petroli i dels diamants ha esdevingut una font de conflictes armats.

Biblioteca digital

 
 

Les roques i els minerals, als quals s'han atribuït propietats màgiques, han estat utilitzats des de temps prehistòrics amb finalitats molt diverses, com la fabricació d'estris o d'ornaments estètics. Avui dia encara es continuen utilitzant. Actualment, les roques i els minerals es fan servir en la construcció i en la fabricació de moltíssims objectes de la vida quotidiana. Alguns d'aquests minerals i roques, com el petroli o el carbó, serveixen de combustible, mentre que altres, com els diamants, es fan servir en la indústria, per la seva extraordinària duresa, i en joieria, per la seva gran bellesa. Curiosament, tant el petroli i el carbó com els diamants són formats bàsicament pel mateix element geoquímic: el carboni.

El carboni

El carboni, a més de ser l'element constituent de diversos minerals i roques, els quals es diferencien únicament en la forma com s'organitzen els seus àtoms i per la presència d'altres elements geoquímics, és també l'element estructural essencial de totes les molècules orgàniques, constituents dels éssers vius.

Recursos i violència

Els grans beneficis que generen l'explotació i el comerç d'aquests recursos naturals es poden traduir, ben administrats, en font d'estabilitat i prosperitat per als països productors. Malauradament, però, massa sovint també esdevenen focus de greus conflictes. Segons el Banc Mundial, els països amb una economia basada en l'exportació de productes sense processar, com és el cas dels que disposen de les principals reserves mundials de petroli i diamants, tenen quatre vegades més probabilitats de patir una guerra civil que d'altres.

Guerra i negoci

Això és degut al fet que, sovint, la inestabilitat política d'un país permet a algunes persones i empreses que controlen l'exportació dels recursos naturals fer-ne un negoci molt lucratiu. Generalment, es tracta d'empreses occidentals amb el suport de companyies locals vinculades als grups armats. El comerç amb productes que provenen de països amb conflictes armats converteix, per tant, els governs i les companyies que els toleren i se'n beneficien en còmplices d'aquests conflictes.

És tristament curiós que l'obtenció i la comercialització del petroli i els diamants generin en algunes zones de la terra conflictes amb un cost molt elevat de vides humanes, quan al cap i a la fi són només matèria formada per carboni, el mateix element essencial que forma la base estructural de totes les biomolècules orgàniques que permeten la vida.