1. En aquesta unitat estudiaràs l'Univers i el sistema solar, així com el moviment real i aparent del Sol, la Lluna i les estrelles.

  2. En aquesta unitat estudiaràs la matèria i algunes de les seves propietats.

  3. En aquesta unitat estudiaràs com és l'estructura de la matèria i aprendràs que totes les substàncies que ens envolten provenen de poc més de cent elements diferents.

  4. En aquesta unitat estudiaràs els diferents tipus de mescles, en particular les anomenades dissolucions. També estudiaràs una dissolució molt important per a la vida: l'aire.

  5. En aquesta unitat estudiaràs les diferents interaccions de la matèria, així com la seva mesura, la seva representació i alguns dels seus efectes, com els de la pressió.

  6. En aquesta unitat estudiaràs el moviment i els seus paràmetres: el desplaçament, la velocitat, l'acceleració… També veuràs diferents tipus de moviment i les seves causes.

  7. En aquesta unitat estudiaràs què és l'energia i les diverses maneres que té de manifestar-se, i també que és capaç de transformar-se però que sempre es conserva.

  8. En aquesta unitat estudiaràs les diferents maneres com l'energia pot transferir-se d'un cos a un altre i en veuràs diversos exemples.