1. La tecnologia té una influència extraordinària en la societat actual i compleix un paper decisiu en el progrés de la humanitat. Però, què és la tecnologia?

  2. El llenguatge gràfic és una forma d'expressió i comunicació que ens permet expressar i comunicar les nostres idees mitjançant el dibuix.

  3. En aquesta unitat podràs aprendre a acotar i conèixer els instruments bàsics que s'utilitzen per mesurar i alguns programes informàtics per fer dibuix tècnic.

  4. Els avenços de la tecnologia han aconseguit fer-nos la vida més agradable. Però t'has parat a pensar alguna vegada de quina gran varietat de materials es disposa per a la fabricació de tants objectes?

  5. En aquesta unitat estudiaràs les eines i els mitjans que s'utilitzen per a transformar els materials i convertir-los en productes útils.

  6. L'estructura d'un objecte té una gran importància perquè aquest sigui resistent a l'hora de ser utilitzat. Com s'aconsegueix, una estructura estable?

  7. Un processador de textos és un programa que converteix l'ordinador en una màquina d'escriure molt potent.

  8. Els fulls de càlcul, que disposen d'una gran quantitat de funcions, són programes molt utilitzats per dur a terme treballs en què intervenen molts càlculs matemàtics.