Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un treball escrit en grup

És un treball que s'elabora a partir de la intervenció de tres o quatre persones que hauran d'organitzar-se i decidir col·lectivament la feina que haurà de fer cadascú.

Com es fa un treball escrit en grup

 1. En els treballs en grup, és important crear des d'un primer moment la figura d'un coordinador o un secretari de grup. Les seves funcions seran les següents:

  • Prendre nota dels acords presos per l'equip.
  • Rebre o centralitzar les aportacions de cada membre de l'equip.
  • Mantenir informats del procés d'elaboració del treball la resta de membres de l'equip.
  • Coordinar l'aplicació dels criteris de presentació o redacció del treball.
   
 2. En la primera reunió del grup caldrà concretar alguns aspectes:

  • El calendari de treball: els dies i les hores que establiu per a trobar-vos i posar en comú les aportacions de cadascú.
  • L'establiment d'una estructura inicial provisional del treball.
  • El repartiment de tasques: qui fa què.
  • El sistema de coordinació i de comunicació entre els membres del grup.
   
 3. La recopilació d'informació s'ha de centralitzar per mitjà del coordinador, que ha de rebre les aportacions de tots els membres de l'equip. La recepció pot fer-se a través d'internet.

   
 4. L'organització de la informació obtinguda demanarà una trobada o reunió de grup. Amb tota aquesta informació, l'equip podrà debatre l'estructura del treball partint de l'estructura inicial acordada abans.

   
 5. El coordinador del grup, posteriorment a les reunions de treball de l'equip, haurà de fusionar en un sol document totes les aportacions del grup. A partir d'aquí, cada membre esmenarà, polirà, corregirà i modificarà aquest document.

   
 6. La documentació gràfica (fotos, dibuixos, gràfics, mapes, etc.) que formi part del treball s’haurà debatut anteriorment en la fase d’organització de la informació. En el moment de la redacció final es confirmarà la validesa de cada element gràfic proposat.

   
PDF