Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és prendre apunts

Prendre apunts consisteix a recopilar amb rapidesa i de forma coherent només els aspectes més rellevants de l'exposició oral d'un tema, d'una lectura en veu alta o també d'un text escrit.

Aquesta tècnica és una eina excel·lent perquè millora l'atenció i la comprensió de la informació en el moment d'escoltar.

Com es prenen apunts

 1. Et recomanem que facis una lectura prèvia del tema abans de l'explicació del professor o de la professora, perquè així podràs prendre millor els apunts, ja que entendràs tot el que explica amb més facilitat.

   
 2. No reprodueixis les mateixes paraules de l'exposició, sinó que intenta captar la idea i apunta-la amb les teves pròpies paraules. No es tracta d'anotar sense pensar tot el que es diu a classe, sinó de saber seleccionar la informació rellevant tal com l'estàs entenent.

   
 3. En canvi, si el professor o la professora dicta, llegeix alguna definició o fa èmfasi en alguna frase, és convenient escriure-la literalment. Fes el mateix amb les expressions literals, els termes específics, les dates o els noms.

   
 4. Destaca en els teus apunts tot allò en què el professor o la professora insisteixi més; per exemple, quan ho indica amb expressions com això és molt rellevant, aquesta idea és clau, en conseqüència...

   
 5. Pregunta el que no et quedi clar, però pensa abans la pregunta per a no interrompre la classe ni fer perdre el temps a la resta de companys i companyes.

   
 6. Intenta relacionar els nous continguts que has apuntat amb els coneixements previs, és a dir, vincular les idees noves amb les que havies estudiat en el tema anterior o amb altres temes relacionats.

   
 7. Fes servir abreviatures per a substituir les paraules i expressions més habituals.

   
 8. Pots fer ús de fletxes i subratllades per a relacionar i destacar els conceptes o les idees principals.

   
PDF
Atenció
 • Intenta prendre els apunts de manera clara i ordenada per a evitar de perdre el temps passant-los en net; aprofita aquest temps per a repassar-los i completar-los.
 • Si se t'escapen dades de l'explicació, com una data, un nom o una definició, no t'aturis, deixa-hi un espai en blanc i ja el completaràs més tard amb l'ajut d'algun company o del professor o professora.