Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un mapa conceptual

El mapa conceptual és un recurs didàctic consistent en la representació esquemàtica de termes referits a conceptes, entre els quals s'estableixen relacions significatives a través d'uns enunciats.

Com es fa un mapa conceptual

 1. Llegeix amb atenció el text de partida per a assegurar-te que l'entens bé. Fes servir el diccionari o qualsevol altra eina de consulta per a aclarir els conceptes que no entenguis.

   
 2. Subratlla la informació rellevant, les paraules clau, que seran els conceptes amb què elaboraràs el mapa. Si no fas servir la tècnica de la subratllada, apunta en una llibreta les paraules clau del text, és a dir, les paraules de les quals depèn la comprensió del text.

   
 3. Identifica la relació entre els conceptes rellevants, és a dir, revisa les paraules clau subratllades i pensa en les seves connexions lògiques.

   
 4. Agrupa els conceptes que deriven els uns dels altres, de manera que vagis esbrinant l'ordre jeràrquic del text.

   
 5. Pensa com faràs el mapa, és a dir, representa't imaginativament l'arbre que hauràs de construir.

   
 6. Comença a dibuixar el mapa tot calculant l'espai que necessitaràs en el full. Si vols, pots fer-lo directament amb l'ordinador i també amb l'ajut d'aplicacions gratuïtes de la xarxa, com ara les anomenades Spicynodes i Bubble.us.

   
 7. Al final, revisa tot el mapa conceptual diverses vegades per a comprovar que les connexions entre els conceptes són les adients.

   
PDF
Atenció
 • Un mapa conceptual sense paraules d'enllaç no és llegible.
 • Si fas servir paraules d'enllaç, però no hi ha una veritable connexió lògica entre els conceptes, el mapa no s'entendrà bé, i això pot ser un reflex de no haver entès bé el tema estudiat.
 • Si introdueixes conceptes nous que no figuren en el text de partida, potser es desvirtua la comprensió del tema.
 • Analitza bé la informació i identifica bé els continguts essencials per a poder escriure conceptes clau en lloc de frases llargues dins els cercles o les caselles del mapa.
 • Si repeteixes conceptes, complicaràs innecessàriament el mapa i en dificultaràs la lectura.
 • És molt important que la relació entre els conceptes i l'ordre jeràrquic sigui clara.