Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un quadre sinòptic

És la representació gràfica de la informació d'un text que et permetrà l'assimilació ràpida i visual de l'organització de les idees. S'hi representa sobretot la jerarquia i l'ordre de les idees.

Com es fa un quadre sinòptic

 1. Normalment es fa mitjançant un esquema o diagrama de claus.

   
 2. El punt de partida ha de ser una lectura comprensiva del tema amb la subratllada de les idees principals i subordinades. Primer, identifica la idea principal, que acostuma a coincidir amb el títol del text, i escriu-la en el marge esquerre davant de la clau més gran del quadre sinòptic.

   
 3. Després, llegeix paràgraf per paràgraf, de manera que entenguis molt bé la idea principal de cada paràgraf. Cada una d'aquestes idees serà el títol de les claus més petites, que agruparan altres idees secundàries.

   
 4. Quan facis la lectura del text, has de saber captar clarament l'ordre i la jerarquia de les idees per tal que la representació de la informació estigui ben ordenada en el quadre sinòptic.

   
 5. Ordena i escriu les idees en el quadre sinòptic, d'esquerra a dreta, primer les més generals i, a continuació, les més específiques; de les principals has d'arribar a les secundàries i has de posar-ne exemples.

   
 6. Fes servir paraules clau o frases molt curtes, amb sentit, extretes del text que hagis llegit, per a representar cada idea en el diagrama, de manera que estigui simplificat al màxim.

   
 7. Finalment, torna a llegir el text per tal de comprovar que no t'has deixat informació rellevant.

   
PDF
Atenció
 • El quadre s'ha de poder llegir fàcilment d'un cop d'ull.
 • La informació ha de ser clara, neta i ordenada.
 • No et pots deixar informació important.
 • La lectura del quadre t'ha de permetre entendre i recordar el tema treballat.
 • És important que qualsevol altra persona el pugui entendre igual que tu.