Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és una fitxa de síntesi

La fitxa de síntesi és una eina molt útil per a recollir la informació d'una recerca de manera organitzada i sistemàtica, ja que permet un accés ràpid i ordenat a la informació recollida.

Com es fa una fitxa de síntesi

 1. Si fas un treball amb un gran volum d'informació, has de consultar un bon nombre de fonts documentals, és a dir, documents de diversos formats (llibre, revista, pàgina web, estadística, etc.) que contenen informació d'interès per al treball. Primer de tot, classifica les fonts documentals en fonts principals, que són les que fan referència a la informació directa utilitzada en l'elaboració del treball, i fonts complementàries, que són les que fan referència a la informació que completa els continguts treballats amb les fonts principals.

   
 2. Decideix si treballaràs amb el format tradicional de fitxa, és a dir, un model de cartolina que pots trobar a les papereries i que sol fer 12 x 20 cm, o bé si recolliràs la informació en fitxes electròniques, és a dir, si crearàs en el teu ordinador un directori de carpetes amb categories (fitxes resum, fitxes bibliogràfiques, fitxes dades, fitxes il·lustracions, etc.) i classificaràs les fitxes en format de full de processador de textos en cada carpeta. També pots fer servir un programa de base de dades.

   
 3. Organitza cada fitxa en camps que puguin recollir la informació segons les teves necessitats:

  • Un camp de comentari sobre el llibre que permeti classificar-lo en una font documental principal o complementària.
  • Un camp de selecció de continguts útils per al treball, que contindrà informació sobre la situació de capítols, apartats o referències amb informació important per al treball.
  • Un camp de codis de vinculació amb altres fitxes, és a dir, abreviatures que et permetin reconèixer la relació que té, per exemple, aquesta fitxa bibliogràfica amb la fitxa resum que incorpora el resum dels apartats que t'interessen del llibre consultat. D'aquesta manera, les fitxes no estan aïllades, sinó que es vinculen entre si i formen una xarxa.

   
 4. Les fitxes poden ser de diferents categories:

   
PDF