Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un resum

Un resum és un text reduït que reprodueix allò que és més important d'un altre text més extens. Un resum és, doncs, la reducció d'un text, sense perdre'n el sentit original.

Com es fa un resum

 1. Fes una lectura prèvia del text que vulguis resumir amb l'objectiu de saber de què va el tema, per a captar la idea principal del text i no pas els detalls.

   
 2. A continuació, fes una segona lectura del text amb més deteniment, una lectura comprensiva: analitza detalladament el text per tal de captar totes les idees i la seva organització lògica. Si hi trobes paraules que no entens, fes servir el diccionari.

   
 3. Subratlla el que consideris més important o allò que t'interessi seleccionar per a fer el resum.

   
 4. Redacta un text reduït que reculli el que has subratllat i que expliqui el que has comprès amb l'ajuda de les teves pròpies paraules, tenint cura, però, de la fidelitat al text original.

   
PDF
Atenció
 • El resum no ha de ser fragmentari o esquemàtic, sinó que totes les idees han d'estar enllaçades i relacionades amb l'ajuda de les teves paraules.
 • No pots afegir idees noves que no siguin en el text original.