Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un esquema

Un esquema és una síntesi gràfica de les idees d'un text que serveix per a entendre el text d'una manera global.

L'esquema permet, doncs, organitzar i simplificar la informació per a poder-la entendre i així aprendre-la millor i més ràpidament.

Esquematitzar

Com es fa un esquema

 1. Has de llegir el text i comprendre'l bé abans de fer l’esquema (lectura analítica). Durant la lectura, subratlla o marca les idees més significatives del text (paraules clau). L'esquema l'has d’elaborar amb les paraules clau del text, de manera que et demostris que entens el que has llegit.

   
 2. Classifica les idees en principals, secundàries i menys rellevants. Desplega l'esquema des de les idees principals fins a les menys rellevants.

   
 3. Relaciona les idees de l'esquema cercant vincles lògics que les lliguin; d'aquesta manera, l'esquema tindrà coherència i serà més fàcil d'assimilar.

   
 4. Concentra l'esquema en un o dos fulls (utilitza abreviatures).

   
 5. Tria el tipus d'esquema que s'adapti més bé a la informació escrita que vols estudiar.

   
 6. Si el que vols és elaborar un esquema de tota una unitat didàctica, has de partir des del contingut més general fins al contingut més particular. Comença pels apartats més generals i després continua pels més específics, fins que arribis a les idees principals de cada apartat. També es poden elaborar esquemes de cada apartat i tot seguit relacionar-los.

   
 7. Repassa l'esquema i comprova que recull bé els continguts del text.

   
 8. Memoritza l'esquema un o dos dies abans de l'examen.

   

Tipus d'esquemes

 1. A continuació tens algunes mostres de diferents tipus d'esquemes:

   
PDF
Atenció
 • Has d'evitar que l'esquema estigui massa recarregat. Recorda que ha de ser senzill i alhora complet, que ha de ser fàcil de llegir i que ha de recollir bé les idees més significatives.
 • Evita les frases massa llargues i inclou-hi els conceptes i els termes importants. Evita també les paraules innecessàries, que ja se sobreentenen.
 • L'esquema no substitueix el text de partida, sinó que serveix per a entendre les relacions entre els conceptes, de manera que cal recórrer al text original per a completar la informació durant l'estudi diari.