Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

La subratllada

La subratllada és una tècnica que serveix per a destacar les idees principals i més importants d'un text.

Consisteix, doncs, a posar en relleu alguna part del text, allò que és més important, per mitjà d'una marca formal (una línia, un color, un marcador...).

Com es fa la subratllada

 1. Llegeix el text amb atenció i amb la lentitud que calgui, a fi d'entendre'l. Si hi ha alguna paraula que no coneixes, convé que la busquis en el diccionari.

   
 2. Fes marques o senyals previs i discrets en el text. Aquests senyals t'han de servir de crida d'atenció en el moment que facis una segona lectura del text.

   
 3. Fes una segona lectura detinguda del text i, ara sí, subratlla (amb llapis, retolador, etc. si treballes sobre paper, o amb altres marques si treballes amb suport digital) les paraules o les frases que et sembla que recullen les idees principals. Subratlla paràgraf per paràgraf, és a dir, mira de trobar la paraula clau o frase rellevant de cada paràgraf. De vegades, també pot ser que en un paràgraf hi hagi més d'una idea principal per a subratllar.

   
 4. Subratlla, a més de les paraules clau, els connectors sintàctics (però, encara que, i, per tant, en conseqüència, tanmateix, etc.), perquè això t'ajudarà a establir lligams de relació entre les paraules clau subratllades.

   
 5. Si subratlles frases, mira de subratllar, en general, frases curtes. Només excepcionalment cal subratllar línies senceres (el cas d'algunes definicions, per exemple).

   
 6. Si creus que tot un petit paràgraf és molt important en el conjunt del text, en comptes de subratllar-lo, pots marcar-lo amb una clau ({) en el marge esquerre.

   
 7. Pots establir dues categories de subratllades: la categoria principal i la categoria secundària. Pots subratllar amb un color una categoria i amb un altre color, l'altra.

   
PDF
Atenció
 • Subratlla el mínim necessari. Sigues selectiu. Si subratlles massa, perdràs el sentit d'allò que és realment important.
 • Evita subratllar paraules que no coneguis. Si de cas, busca'n abans el significat en el diccionari.
 • Sempre que et sigui possible, evita estudiar amb un llibre subratllat per una altra persona.