Biblioteca digital

 
 

Recordem que els nombres naturals expressen quants elements hi ha dins d'un grup i que van sorgir per la necessitat de comptar. Els nombres ordinals van sorgir per la necessitat d'assignar un ordre als elements del grup. De fet, són aquells que ens permeten determinar quina posició o lloc s'ocupa en un grup.

En general, els nombres ordinals els anomenem afegint la terminació -è al final del nom del nombre; malgrat que hi ha excepcions, com ara els quatre primers nombres, que tenen forma pròpia: primer, segon, tercer i quart.

El femení dels quatre primers nombres ordinals pren la forma acabada en -a: primera, segona, tercera i quarta. I a partir del cinquè, pren la forma acabada en -ena: cinquena, sisena, setena, etc.

Nombres romans

Els nombres romans s'utilitzen en expressions ordinals que ens permeten anomenar segles, reis o monarques, esdeveniments esportius o polítics, numerar capítols d'un llibre o volums d'enciclopèdies, etc.

  • Jaume I (Jaume primer)
  • IV capítol (quart capítol)
  • X Olimpíada (desena Olimpíada)
  • V volum (cinquè volum)

També s'utilitzen per posar data a edificis, monuments, etc., però sense utilitzar el significat ordinal.

La numeració romana expressa els nombres per mitjà de lletres majúscules.S'utilitzen set lletres:

I   V   X   L   C   D   M

Aquestes lletres equivalen, respectivament, a:

1   5   10   50   100   500   1000

Les combinacions d'aquestes lletres permeten representar més quantitats seguint unes normes:

  1. En les xifres no es poden repetir més de tres vegades seguides: II = 2        XXX = 30
  2. A les xifres que comencen per 5, la V, L i D no es repeteixen mai.
  3. Totes les xifres més petites o iguals col·locades a la dreta d'una altra de superior se sumen a aquesta: XII =12      XVIII = 18
  4. Totes les xifres col·locades a l'esquerra d'una altra de superior es resten a aquesta: IX = 9    IXL = 41    XC=90
  5. Les xifres es multipliquen per mil tantes vegades com ratlles horitzontals tenen a sobre seu: IX¯=9.000

Exemple:
Expressem 1952 en nombres romans: 1000   M900    CM50      L2       II1952  MCMLII

F=G