Els usos de les roques

Les roques proporcionen nutrients per a l'agricultura, i constitueixen un dels recursos naturals més habituals utilitzats pels humans.

Presenten una gran varietat d'aplicacions que es diversifiquen a mesura que avança la tecnologia.

Per ser utilitzades en la construcció i la indústria, per exemple, les roques es tallen en blocs, es poleixen o es trituren, i també s'utilitzen com a primeres matèries per obtenir metalls i altres elements geoquímics.