• Comunicació El text expositiu
    • Gramàtica L'oració
    • Ortografia So i grafia. L'alfabet. Els dígrafs
    • Lèxic El diccionari