Crèdits

Autors
Miguel Angel Almarza
Gonzalo Lorente
Jesús del Oso
Il·lustracions
Víctor Navarro
Col·laboració en la redacció
Esther Fuster
Eva Ribes
Anna Ricou
Documentació
Meritxell Armengol
Sònia López
Eva Ribes
Tractament de les imatges
Guillem Soler
Fotografies
Arxiu ECSA
BARRES
Corel
Dreamstime
Fotolia
Istockphoto
Viquipèdia
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Repartiment dels vídeos dels reptes
Maurici: Xavi Sais
Tura: Meritxell Yanes
Agraïments
Marrecs de Salt
Idea, guió i realització dels vídeos dels reptes
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Producció i muntatge multimèdia
Salvador Garcia
Jose Saco
Col·laboració en el muntatge multimèdia
Marc Rovira

Maquetació
Samanta Barés, Núria Lombarte, Luis Villalba
Disseny
Cass
Carles Marsal
Edició
Joan Miquel
Eva Ribes
Coordinació de l'àrea de ciències
Eduard Martorell
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació multimèdia
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Diana Salomó
Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció del projecte
Xavier Carrasco
Eulàlia Rius
Direcció editorial
Jesús Giralt

© 2010 (Autors amb drets)
© 2010, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.